தமிழ்நாடு அரசு விருதுகள் 2013 : சிறந்த நடிகர்கள் - முழு விபரம்
தமிழ்நாடு அரசு விருதுகள் 2013 : சிறந்த நடிகர்கள் - முழு விபரம்

2013-ஆம் ஆண்டுக்கான சிறந்த நடிகர்களுக்கான தமிழ்நாடு அரசு விருது ராஜா ராணி திரைப்படத்துக்காக ஆர்யாவுக்கும், அதே படத்துக்காக நயன்தாராவுக்கும் வழங்கப்பட்டது.