ஸ்ரீது
ஸ்ரீது

ஸ்ரீது கல்யாணம் கல்யாணம், மற்றும் மெல்ல துறந்து கதவுகள் ஆயுத எழுத்து ஆகியவற்றில் நடித்துள்ளார். மேலும் ஸ்ரீது டிக்டாக்கில் பிரபலமானவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.