3 மருந்துகளுக்கான தடையை மட்டும் நீக்கி, விற்பனைக்கு அனுமதி!

Home > News Shots > தமிழ்

By Siva Sankar | Sep 17, 2018 06:46 PM
Supreme Court Allows to sale saridon and 3 other drugs

அண்மையில் மத்திய அரசு சார்பில் சுகாதாரத் துறை அமைச்சகம் செய்த ஆய்வுப் பரிசோதனையின் பேரில் ஏறத்தாழ 328 மருந்துகள் தடை செய்யப்பட்டன. அதில் சாரிடான் உட்பட 3 மருந்துகளும் தடை செய்யப்பட்ட முக்கியமான மருந்துகளாகும். இந்த நிலையில், அம்மருந்துகளை தற்காலிகத்துக்கு விற்பனை செய்வதற்கான அனுமதியினை உச்சநீதிமன்றம் அளித்துள்ளது.

 

பான்டர்ம், குளுக்கோனார்ம், லூபிட்டிக்ளோக்ஸ், டாக்சிம் ஏ ஸெட், சாரிடான் ஆகிய மருந்துகள் உடலுக்கு பாதிப்பையும் பக்க விளைவினையும் உண்டாக்குவதாக கூறப்பட்டதை அடுத்து, மேற்கண்ட மருந்துகளை தயாரித்து விநியோகிக்க விதிக்கப்பட்ட தடை உத்தரவுகளுக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்குகளை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் இம்மாத்திரைகளை தொடர்ந்து விற்பனை செய்வதற்கு அனுமதி தந்துள்ளது.!

Tags : #328DRUGSBANNED #INDIA #INDIAHEALTH #HEALTHMINISTRYINDIA #SARIDON #SUPREMECOURT