அம்மு அபிராமி
அம்மு அபிராமி

உள்ளிட்ட திரைப்படங்களில் நடித்த அம்மு அபிராமி, இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒரு போட்டியாளராக இணைகிறார்.