தெரிய வேண்டிய உண்மை
தெரிய வேண்டிய உண்மை

தென்னாப்பிரிக்காவில் ஓமிக்ரான் கொரோனா பரவிய பலருக்கு வேக்சின் போடப்படவில்லை. பலருக்கு ஒரு முறை மட்டுமே வேக்சின் போடப்பட்டுள்ளது.   20-30 வயதுக்கு இடைப்பட்டவர்களே ஓமிக்ரான் வைரஸால் அதிகம்பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.   ஓமிக்ரான் கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு என்று புதிய அறிகுறிகள் எதுவும் ஏற்படவில்லை.