நிறைய உருமாற்றம்
நிறைய உருமாற்றம்

ஓமிக்ரான் வைரஸில் ஸ்பைக் புரோட்டின்களில் நிறைய உருமாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதால்,  உடலில் உள்ள கொரோனா எதிர்ப்பு சக்தி, தடுப்பூசி ஆற்றல், போன்றவை ஓமிக்ரான் கொரோனாவிற்கு எதிராக வேலை செய்யாமல் போகும் வாய்ப்பு உள்ளது.