Varisu - வாரிசு: இந்தி உரிமம்
VARISU - வாரிசு: இந்தி உரிமம்

கோல்ட்மைன்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் டி-சீரிஸுடன் இணைந்து வாரிசு படத்தின் இந்தி பதிப்பை வெளியிடவுள்ளது.