ஒளிப்பதிவாளர் ஜி.கே.விஷ்ணு
ஒளிப்பதிவாளர் ஜி.கே.விஷ்ணு

விஜய் - ‘அந்த விஷ்ணு கைல சக்கரம், இந்த விஷ்ணு கைல கேமரா..’