டேனியல் பாலாஜி
டேனியல் பாலாஜி

விஜய் - 'சாவடி அடிச்சு சமாளிக்கிற வில்லன பார்த்திருக்கோம் அவர் ஆவடி-ல அம்மன் கோவில் கட்டுறாரு.. செம்ம பக்தி..'