டப்ஸ்மாஷ் (Dubsmash)
டப்ஸ்மாஷ் (DUBSMASH)

பிரபலமான பயன்பாடுகளில் ஒன்றான டப்ஸ்மாஷ் (Dubsmash) Google Play Store மற்றும் App Store இலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்யப்படலாம்.  இதன் மூலம் வீடியோக்களை உருவாக்கி, பயனர்கள் சமூக ஊடக தளங்களில் நேரடியாக வீடியோக்களைப் பகிரலாம். லிப் சிங்க் எனப்படும் உதட்டு ஒத்திசைவு மூலம் பயனளர்கள் உருவாக்கும் வீடியோக்கள்தான் இதன் தனிச்சிறப்பு.