‘தலை’ பொங்கல் கொண்டாடிய கௌதம் கார்த்தி - மஞ்சிமா மோகன்
‘தலை’ பொங்கல் கொண்டாடிய கௌதம் கார்த்தி - மஞ்சிமா மோகன்