சாண்டி - மதுமிதா
சாண்டி - மதுமிதா

சீக்கிரம் சொல்லு எனக்கு எரியுது..! - சாண்டியிடம் காரி துப்பி சர்ச்சையை கிளப்பிய மதுமிதா