லாஸ்லியா அப்பா
லாஸ்லியா அப்பா

வெளிநாட்டில் இருந்தாலும், பிக் பாஸ் வீட்டில் மகள் அடித்த அட்ராசிட்டியை கண்டித்த லாஸ்லியாவின் அப்பா.. ஹவுஸ்மேட்ஸ் மட்டுமல்ல மக்களும் அதிர்ந்து போகினர்.