கவுண்டமணி - மாங்குயிலே பூங்குயிலே
கவுண்டமணி - மாங்குயிலே பூங்குயிலே

மாங்குயிலே போங்குயிலே செய்தி ஒன்னு கேளு.. உன்ன மாலையிட தேடி வரும் நாளு எந்த நாளு..

தொட்டு தொட்டு வெளக்கி வச்ச வெங்களத்து செம்பு, அத தொட்டெடுத்து தலையில் வச்சா பொங்குதடி தெம்பு..!