கவுண்டமணி - ராமையா ஒஸ்தாவையா
கவுண்டமணி - ராமையா ஒஸ்தாவையா

ராமையா ஒஸ்தாவையா.. ராமையா ஒஸ்தாவையா.. பொண்டாட்டி தேடுதய்யா.. பொண்டாட்டி தேடுதய்யா... மேரே தேரே துஜுக்குதய்யா.. மேரே தேரே துஜுக்குதய்யா..!