இந்த வாரம் வெளியாகும் திரைப்படங்கள் குறித்த விபரங்களை காணலாம்.

இந்த வாரம் வெளியாகும் திரைப்படங்கள் List
இந்த வாரம் வெளியாகும் திரைப்படங்கள் LIST

வெள்ளிக்கிழமை நவம்பர் 4-ஆம் தேதி திரையரங்குகள் மற்றும் ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆகும் திரைப்படங்கள், ஓடிடி ரிலீஸ்க்கு பிறகான திரைப்படங்கள் குறித்த விபரங்களை பார்க்கலாம்.