96
96

``ரொம்ப தூரம் போய்ட்டிய ராம் .."

"உன்ன எங்க விட்டேனோ அங்கயேதான் நிக்குறேன்,"