விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா
விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா

"இந்த உலகத்துல இருக்குற எல்லாப் பொண்ணுங்களையும் தங்கச்சியா ஏத்துக்குறேன், உன்னத் தவர,"