பூவே உனக்காக
பூவே உனக்காக

"மதம்ங்கிறது மனுஷங்ககிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு... ஆனா காதல்ங்கிறது காக்கா குருவிகிட்ட கூட இருக்கு"