Kamal Hassan-Shah Rukh Khan and Rani Mukherji in Hey Raam
KAMAL HASSAN-SHAH RUKH KHAN AND RANI MUKHERJI IN HEY RAAM