விவேக், கோவை சரளா - சினேகிதனை
விவேக், கோவை சரளா - சினேகிதனை

சினேகிதனை சினேகிதனை ரகசிய சினேகிதனை ... சின்ன சின்னதாய் சில்லறைகளை சிதறவிட்ட சினேகிதியே